گۆرانیبێژەکان
١ داود و سەرکردەکانی سوپا هەندێک لە کوڕەکانی ئاساف و هێیمان و یەدوتونیان بۆ خزمەتی ڕاگەیاندنی پەیامی خودا تەرخان کرد،
ئەم خزمەتەشیان بە قیسارە و ساز و سەنج دەکرد.
لیستی تۆماری پیاوە ژەنیارەکان بەگوێرەی خزمەتەکەیان بەم جۆرە بوو:
 
٢ لە کوڕەکانی ئاساف:
زەکور،
یوسف،
نەتەنیاهۆ و ئەسەرئێلا.
کوڕەکانی ئاساف لەژێر سەرپەرشتی ئاسافدا بوون کە لەبەردەستی پاشادا پەیامی خودایان ڕادەگەیاند.
٣ لە یەدوتون،
کوڕەکانی یەدوتون:
گەدەلیاهو،
چەری،
یەشەعیا،
شیمعی،
حەشەڤیا و مەتیسیا،
واتا شەش کەس لەژێر سەرپەرشتی یەدوتونی باوکیاندا بوون،
کە بە قیسارەوە پەیامی خودای ڕادەگەیاند و سوپاس و ستایشی یەزدانی دەکرد.
٤ لە هێیمان،
کوڕەکانی هێیمان:
بوقیاهو،
مەتەنیا،
عوزیێل،
شوڤائێل،
یەریمۆت،
حەنەنیا،
حەنانی،
ئەلییاتا،
گیدەلتی،
ڕۆمەمتی عەزەر،
یۆشبەقاشا،
مەلۆتی،
هۆتیر و مەحەزیۆت.
٥ هەموو ئەمانە کوڕەکانی هێیمان بوون کە پەیامی خودای بە پاشا ڕادەگەیاند.
خودا بەڵێنی پێدابوو کە ناوی بەرز بکاتەوە و چواردە کوڕ و سێ کچی پێدا.
 
٦ هەموو ئەمانە لەژێر دەستی باوکیاندا بوون بۆ گۆرانی گوتن بۆ پەرستگای خودا بە سەنج و ساز و قیسارەش،
بۆ خزمەتکردنی ماڵی خودا.
ئاساف،
یەدوتون و هێیمان لەژێر دەستی پاشادا بوون.
٧ ژمارەی ئەمان و خزمەکانیان،
کە فێری مۆسیقاژەندن بوون و شارەزا بوون لە مۆسیقاژەندن بۆ یەزدان،
دوو سەد و هەشتا و هەشت کەس بوون.
٨ جا تیروپشکیان کرد بۆ کار و ئەرکەکانیان،
بچووک و گەورە وەک یەک،
هەروەها قوتابی و مامۆستا وەک یەک.
 
٩ تیروپشکی یەکەم کە هی ئاساف بوو،
بۆ یوسف دەرچوو،
خۆی و کوڕەکانی و براکانی؛
دووەم بۆ گەدەلیاهو،
خۆی و براکانی و کوڕەکانی کە دوازدە بوون؛
١٠ سێیەم بۆ زەکور،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١١ چوارەم بۆ یەچری،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٢ پێنجەم بۆ نەتەنیاهۆ،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٣ شەشەم بۆ بوقیاهو،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٤ حەوتەم بۆ یەسەرێلا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٥ هەشتەم بۆ یەشەعیا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٦ نۆیەم بۆ مەتەنیا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٧ دەیەم بۆ شیمعی،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٨ یازدەیەم بۆ عەزەرئێل،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
١٩ دوازدەیەم بۆ حەشەڤیا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٠ سێزدەیەم بۆ شوڤائێل،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢١ چواردەیەم بۆ مەتیسیا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٢ پازدەیەم بۆ یەریمۆت،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٣ شازدەیەم بۆ حەنەنیا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٤ حەڤدەیەم بۆ یۆشبەقاشا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٥ هەژدەیەم بۆ حەنانی،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٦ نۆزدەیەم بۆ مەلۆتی،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٧ بیستەم بۆ ئەلییاتا،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٨ بیست و یەکەم بۆ هۆتیر،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٢٩ بیست و دووەم بۆ گیدەلتی،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٣٠ بیست و سێیەم بۆ مەحەزیۆت،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون؛
٣١ بیست و چوارەمیش بۆ ڕۆمەمتی عەزەر،
کوڕەکانی و براکانی کە دوازدە بوون.