گۆرانی گەشتیاران.
١ ستایشی یەزدان بکەن، ئەی هەموو بەندەکانی یەزدان،
ئەی ئەوانەی بە شەوان لە ماڵی یەزدان ڕادەوەستن.
٢ لە پیرۆزگاکە* دەست بەرزبکەنەوە و
ستایشی یەزدان بکەن.
٣ با یەزدان، دروستکەری زەوی و ئاسمان،
لە سییۆنەوە بەرەکەتدارت بکات.