گۆرانی گەشتیاران.
١ ستایشی یەزدان بکەن،
ئەی هەموو بەندەکانی یەزدان،
ئەی ئەوانەی بە شەوان لە ماڵی یەزدان ڕادەوەستن.
٢ لە پیرۆزگاکە* دەست بەرزبکەنەوە و
ستایشی یەزدان بکەن.
 
٣ با یەزدان،
دروستکەری ئاسمان و زەوی،
لە سییۆنەوە بەرەکەتدارت بکات.